Een kwestie van mentale hygiëne

mentale hygiene equanimity geweldloze communicatie en mindfulness cursussen

Een kwestie van mentale hygiëne

De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat hun lichamelijke gezondheid sterk wordt bepaald door hun levensstijl. Als je voldoende beweegt, niet rookt, een beetje rustig aan doet met alcohol, gezond eet en genoeg slaapt dan leef je doorgaans langer en met aanzienlijk minder ziektes en kwalen. Het hebben van een bepaalde routine kan daarbij helpen. Veel mensen gaan op een vast moment in de week sporten of op een vaste tijd naar bed en hebben een dagelijkse routine voor hun lichamelijke hygiene. Op deze manier houden we onszelf lichamelijk fit en gezond.

Wat in veel mindere mate gebruikelijk is, is dat we op regelmatige basis zorg dragen voor onze geestelijke gezondheid. En dat terwijl structureel werken aan jezelf veel voordelen heeft. Zo hou je meer tijd en energie over als je minder vaak in conflictsituaties belandt en je minder piekert. Je gaat bewustere keuzes gaat maken over aan wat en aan wie je je tijd en energie wilt besteden. En het is nog goedkoper ook omdat je minder spullen hoeft te kopen om dat knagende, onbevredigende gevoel in jezelf weg te nemen.

Mentale hygiëne

Als je zo nu en dan de tijd neemt om met je innerlijk bezig te zijn, krijg je de kans om je emoties te verwerken. Zo voorkom je dat jouw emoties zich onbewust ophopen tot het moment dat er een uitbarsting volgt waarbij iemand anders de schuld krijgt van die laatste druppel die jouw emmer deed overlopen. Of er volgt op een bepaald moment een implosie in de vorm van burnout- of depressieve gevoelens, als je je emoties steeds maar inslikt. Werken aan jezelf betekent leren stilstaan, tot rust komen en je vermogen tot empathie en dankbaarheid ontwikkelen. Niet maar blijven doorploeteren, mopperen en klagen, maar zien wat je wél hebt en bewust ervaren wat je beleeft. Het betekent ook leren open te communiceren en het idee loslaten dat je altijd gelijk hebt en altijd alles goed moet doen. Geweldloze Communicatie en Mindfulness zijn praktische instrumenten waarmee je deze vaardigheden kunt ontwikkelen. 

Geweldloze communicatie geeft je toegang tot een ander niveau van bewustzijn. Het zet je aan tot het denken over hoe je je effectief kunt uitdrukken en hoe je met andere oren naar boosheid en verwijten kunt luisteren. Je leert je om geen automatische maar weloverwogen antwoorden te geven die gebaseerd zijn op een bewustzijn van jouw waarnemingen, gevoelens en behoeften. Mindfulness is een praktisch instrument dat je leert om met beide voeten op de grond te staan. Je leert bewust aanwezig te zijn in het moment door middel van meditatie-oefeningen. Mindfulness is toegepaste neurowetenschappen, want dankzij een grote hoeveelheid medische, biologische, psychologische en neurologische studies weten we dat mindfulness positieve effecten heeft op je mentale en fysieke gezondheid, leidt tot meer weerbaarheid tegen stress, je aandacht verscherpt, je geheugen verbetert, leidt tot meer positieve emoties en een optimistische kijk op het leven en je sociale relaties versterkt. Zo draag je zorg voor je mentale hygiëne.

Tijd besparen

En last but not least: het hoeft niet eens veel tijd te kosten! Als je tijd kunt vinden voor het eindeloos checken van je email, het nieuws en je social media, dan is er vast wel 10 minuten op je dag te vinden voor een mindfulness oefening. Hetzelfde geldt voor Geweldloze Communicatie. Soms zeggen mensen dat deze manier van communiceren ze te ingewikkeld en te omslachtig lijkt. Maar als je je bedenkt hoeveel tijd je op dagelijkse basis kwijt bent aan oeverloze discussies en het oplossen van misverstanden dan durf ik te stellen dat dat veel meer tijd en energie kost, dan soms even een stapje terug te doen om een bewust antwoord te formuleren, of gewoon helemaal niks te zeggen.

Kijk hier welke trainingen Equanimity aanbiedt om je emotionele intelligentie verder te ontwikkelen.