Privacybeleid

Privacybeleid

1.     Doel

1.1.     Het doel van dit Privacybeleid is om jou, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van je persoonsgegevens door Equanimity training & coaching (hierna te noemen, “Equanimity”, “wij” of “ons”).

1.2.     Als je om welke reden dan ook niet akkoord gaat met ons privacy beleid of andere vragen hebt, kun je contact opnemen via boris@equanimity.nu.

1.3      Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via boris@equanimity.nu.

2.     Welke persoonsgegevens slaan we op?

2.1.             Wij slaan persoonsgegevens van jou op wanneer je op onze website:

  • het aanmeldformulier voor een training invult en naar ons verzendt. Het betreft de geselecteerde training, gekozen prijsniveau, voornaam, achternaam, email-adres, telefoonnummer, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, hoe je Equanimity hebt gevonden en een eventueel bericht.
  • het aanmeldformulier voor de email alert invult. Dit betreft je email adres.
  • het bestelformulier voor de Gevoelens- en Behoeftekaarten invult. Het betreft de bestelling, bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, email-adres, straat en huisnummer, postcode, woonplaats, en het eventueel bezorgadres indien dit anders is dan het factuuradres.

2.2.           We maken hiertoe gebruik van een aantal applicaties van derden, te weten MailChimp, Microsoft Excel en Google sheets.

3.          Wie zijn de ontvangers?

3.1.             De persoonsgegevens die wij verwerken, worden niet gedeeld met derden.

3.2.           Je gegevens zullen nooit worden verkocht aan of gebruikt voor commerciële doeleinden van derden.

4.          Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

4.1.             Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het doel waarvoor je ze met ons hebt gedeeld:

  • Administratie te voeren van de trainingsaanmeldingen
  • Je op de hoogte te houden van nieuwe trainingen en blogposts
  • Je bestelling af te handelen voor Gevoelens- en Behoeftekaarten

4.2.          Wij kunnen je emailadres daarnaast gebruiken om je te informeren over nieuwe diensten of producten van Equanimity. Als je geen informatie over nieuwe diensten of producten wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

5.          Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

5.1.             We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn van je persoonsgegevens, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

  • De gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zo lang als nodig voor het doel van de verwerking van gegevens bewaard, dat wil zeggen de duur van het contract met jou, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met jou;
  • Je persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel;
  • Vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

6.          Hoe gebruiken wij cookies op deze site?

6.1.             ‘Cookies’ zijn kleine bestanden met informatie die naar je apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze website jou zal herkennen wanneer je deze bezoekt.

6.2.           Wanneer je onze website bezoekt, kunnen wij, mits wij je toestemming hebben, cookies gebruiken gegevens te verzamelen over de duur van bezoeken van pagina’s op onze website en informatie over pagina-interactie.

6.3.           Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van jou nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

7.          Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

7.1.              In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op wissen van gegevens, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van je persoonsgegevens voor je eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op overdraagbaarheid van gegevens), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

7.2.           Je kunt je toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op je toestemming. Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7.3.           Je kunt al deze rechten uitoefenen door een verzoek te versturen naar boris@equanimity.nu.

7.4.           Je kunt ook je recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door je claim te sturen naar: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.site

de vrijman mindfulness geweldloze communicatie IJburg amsterdam
team training emotional intelligence
geweldloze communicatie kaartspel oefening
emotie kaarten equanimity
verbindende communicatie workshop
gevoelenskaarten behoeftenkaarten equanimity grok
feelings and needs cards gevoelenskaarten behoeftekaarten behoeften spel coach kaarten
boris nauta equanimity coach trainer IJburg
over equanimity training en coaching boris nauta IJburg