Emotionele intelligentie trainingen

'Psychologische veiligheid is de belangrijkste succesfactor voor effectieve teams'

InCompany trainingen en workshops voor teams en organisaties

Emotionele intelligentie voor teams

Uit onderzoek van Google en Harvard Business School komt naar voren dat ‘psychologische veiligheid’ de belangrijkste succesfactor is voor effectieve teams. Niet de teams met de slimste of de meest ervaren mensen presteren het best, maar in de beste teams luistert men naar elkaar en is er ruimte voor het uiten van emoties en behoeften. Als teamleden gezien en gehoord worden en zichzelf mogen zijn, durven zij nieuwe ideeën te opperen, risico’s te nemen, fouten te maken. Zo ontstaan innovatiekracht en creativiteit. Psychologische veiligheid leidt bovendien tot betrokken werknemers en vergroot daarmee het succes van de hele organisatie. Organisaties met betrokken werknemers zijn aantoonbaar productiever, hebben minder ziekteverzuim en personeelsverloop en loyalere klanten. 

Een cultuur van psychologische veiligheid ontstaat wanneer teamleden zich bewust zijn van hun gedrag en emoties en verbinding met elkaar maken door middel van expressie en empathie. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor leidinggevenden. Leiders die hun emoties niet goed beheersen en niet met stressvolle situaties om kunnen gaan creëren extra stress voor hun collega’s en beïnvloeden de groepsdynamiek op een negatieve manier.

Emotionele intelligentie (EQ)

De drie belangrijkste kenmerken van Emotionele intelligentie (EQ) zijn de mate waarin mensen emotioneel vaardig zijn op het gebied van Expressie, Zelfbewustzijn en Empathie. Wil je een psychologisch veilige omgeving dan is het ontwikkelen van competenties op het gebied van emotionele intelligentie essentieel. Om deze vaardigheden te ontwikkelen binnen teams biedt Equanimity de onderstaande trainingen aan:

1. Verbindende communicatie in je werk

Hoe maak je verbinding met collega’s en klanten en communiceer je effectief in uitdagende situaties? Door inefficiënte communicatie en misverstanden gaat er veel tijd, energie en motivatie verloren op de werkvloer. Onder hoge werkdruk, of wanneer dingen niet gaan zoals we graag zouden willen, kunnen we negatief uit de hoek komen en geven we soms elkaar de schuld. We voelen frustratie of boosheid  en zeggen dingen die de onderlinge relaties niet verbeteren. Soms stoppen we zelfs helemaal met communiceren. Het moge duidelijk zijn dat dit de doodsteek is voor een effectieve samenwerking. Steeds meer bedrijven en organisaties trainen daarom hun management en werknemers in Geweldloze of Verbindende Communicatie. Eén van bekendste promotors is Satya Nadella, de opvolger van Bill Gates als CEO van Microsoft.

2. DISC profile analyse en training

De DISC methode is bekend van het gebruik van de kleuren rood, geel, blauw en groen om persoonlijkheidskenmerken aan te duiden. DISC brengt het voorkeursgedrag en de communicatiestijlen van teamleden in kaart. Door de DISC profielen met elkaar te vergelijken leert men elkaar beter begrijpen. Iedereen heeft immers een andere motivatie en reageert anders onder druk. Dankzij een DISC training kunnen teamleden effectiever met elkaar communiceren en worden conflicten voorkomen. Ook ontstaat er meer waardering voor onderlinge verschillen omdat duidelijk wordt dat al die verschillen allemaal even belangrijk zijn voor een succesvolle organisatie.

3. Mindfulness based stress reduction 

Voorkomen is beter dan genezen. In 2019 erkende de World Health Organization burn-out officieel als een fenomeen ten gevolge van chronische stress op de werkvloer. In Nederland ervaart jaarlijks maar liefst 17% van de beroepsbevolking burn-out klachten en symptomen. Dat zijn circa 1,3 miljoen mensen per jaar. Mindfulness is een beproefd en wetenschappelijk bewezen effectief middel voor het voorkomen en herstellen van een burn-out. Je leert je beter te focussen en af te sluiten van allerlei prikkels die je afleiden tijdens je werk en dit stelt je in staat je gedachten beter te organiseren en te prioriteren. Je raakt minder gestresst en de kans op een burn-out wordt aanzienlijk kleiner.

Contact voor een InCompany training op maat

Wil je meer details of heb je interesse in één van de bovenstaande trainingen, neem dan contact op met Boris Nauta via boris@equanimity.nu of bel 06-39422005. Door samenwerking met een uitgebreid netwerk van andere ervaren trainers op de bovenstaande gebieden is er veel mogelijk.

psychologische veiligheid emotionele intelligentie voor teams

Organisaties waarvoor wij trainingen gaven: