Wie was Marshall Rosenberg?

Wie is Marshall Rosenberg

Wie was Marshall Rosenberg?

De Amerikaanse psycholoog Dr. Marshall Rosenberg (1934 – 2015) is de bedenker van het model voor Geweldloze communicatie. Marshall Rosenberg werd geboren in Ohio maar hij en zijn familie verhuisde in 1943 naar Detroit, dat in die jaren het toneel was van hevige rassenrellen. Ze konden soms dagenlang hun huis niet uit omdat het te onveilig was op straat en ook op school werd hij geconfronteerd met agressie vanwege zijn Joodse naam. Hij vroeg zichzelf al op jonge leeftijd af waarom mensen elkaar kwetsen en voldoening kunnen halen uit andermans lijden. Mahatma Gandhi (1869 – 1948) en Martin Luther King (1929 – 1968) waren grote inspiratiebronnen voor hem.

Diagnose of empathie?

In zijn zoektocht naar antwoorden op deze vragen koos Marshall Rosenberg voor een studie psychologie, promoveerde hierin en werkte als psychotherapeut. Maar dit bracht hem niet de antwoorden die hij zocht. Hij voelde zich niet thuis in de rol van therapeut. Het diagnosticeren en labelen van ‘patiënten’ deed voor hem geen recht aan de mens achter het label. Hij ervaarde dat hij meer succes had bij cliënten waaraan hij aandacht besteedde door oprecht goed naar hen te luisteren en empathie aan hen te tonen. Dit sterkte hem in de overtuiging dat mensen zichzelf kunnen helpen als ze zich gesteund weten door anderen en dat we erop mogen vertrouwen dat de mens een groot innerlijk helend vermogen heeft. Hij stopte met zijn werk als psychotherapeut en ontwikkelde het model van Geweldloze communicatie.

Behoeften

Geweld in de definitie van Marshall Rosenberg is vrij breed. Het kan gericht zijn op een ander maar ook op jezelf. Het kan verbaal of fysiek zijn, maar ook iemand negeren of negatief over jezelf denken zijn vormen van geweld. Volgens Rosenberg worden mensen niet gewelddadig omdat ze ziek zijn of slecht, maar kunnen we gewelddadig worden naar onszelf en anderen als de behoeften die voor ons essentieel zijn in gevaar komen, zoals de behoefte aan erkenning, verbinding of veiligheid. Aan veel geweld ligt een denkwijze ten grondslag die de oorzaak van conflicten zoekt bij wat er verkeerd is aan anderen. Daardoor zijn we niet altijd goed in staat ons eigen aandeel te zien in conflicten. Marshall Rosenberg was zelf niet zo tevreden met de term ‘Geweldloze communicatie’ omdat die volgens hem de nadruk legde op wat de methode niét is (gewelddadig) in plaats van wat het wél is (verbindend).

Andere grondleggers

Marshall Rosenberg’s denken werd geïnspireerd door de psycholoog Carl Rogers (1902 – 1987) die samen met Abraham Maslow (1908 – 1970) als één van de grondleggers wordt gezien van de humanistische psychologie. Rosenberg studeerde en werkte bij Carl Rogers. Een andere bekende denker op het gebied van interpersoonlijke communicatie uit de school van Carl Rogers is Thomas Gordon. Zijn nog steeds veelgebruikte ‘Gordon methode’ is met name gericht op het communiceren met kinderen, maar kent veel raakvlakken met Geweldloze communicatie en wordt nog veel gebruikt. Ook de veel geprezen Eugene Gendlin (1926-2017), de bedenker van de techniek Focusing-Oriented Psychotherapy, komt uit de school van Rogers.

Geweldloze communicatie training

In de Geweldloze communicatie trainingen van Equanimity leer je hoe je kunt omgaan met emoties tijdens gesprekken en hoe je echt contact maakt met een ander. Je leert je gevoelens en behoeften te herkennen en verzoeken duidelijk te formuleren. In de trainingen ga je oefenen met alledaagse situaties zodat je meteen ervaart wat je aan Geweldloze Communicatie kan hebben in je leven.